Zajęcia muzyczne

Jako wsparcie dla procesów myślowych. Gra na instrumentach klawiszowych wspiera dojrzałość układu nerwowego i podnosi efektywność mózgu, poprzez różnego rodzaju aktywności muzyczne pobudzamy zmysł wzroku, słuchu, motorykę, uczucia.

Zajęcia muzyczne dla dzieci

Zajęcia muzyczne dla dzieci rozwijają nie tylko poczucie rytmu, ale także relaksują maluchy, uczą słuchania muzyki i wspierają procesy myślowe. Poprzez różnego rodzaju aktywności muzyczne pobudzamy zmysł wzroku, słuchu, motorykę, uczucia. Umuzykalnianie od najmłodszych lat ćwiczy pamięć, rozwija zdolności komunikacyjne, poprawia koordynację ruchową, a także korzystnie wpływa na rozwój intelektualny dzieci i kształtuje umiejętność słuchania.

zajęcia muzyczne


Poznawanie dźwięków i instrumentów

Podczas zajęć muzycznych dzieci poznają różne instrumenty i wydawane przez nie dźwięki. Mogą ich dotknąć, a także spróbować samodzielnie na nich zagrać. Używamy m.in. instrumentów klawiszowych, które podnoszą efektywność mózgu oraz wspierają dojrzałość układu nerwowego dzieci. Dzięki zajęciom muzycznym dzieci rozwijają i wzmacniają swoje kompetencje społeczne, rozwijają wyobraźnię i kreatywność.

 

Umuzykalnianie a rozwój dziecka

Zajęcia muzyczne to nie tylko słuchanie i próbowanie gry na różnych instrumentach. W trakcie zajęć umuzykalniających staramy się zapewnić dziecku wszechstronny rozwój. Dlatego również wspólnie śpiewamy łatwe do zapamiętania piosenki, organizujemy różne gry i zabawy, które pomagają w rozwijaniu własnej kreatywności i twórczości. Jest to czas kiedy dziecko może swobodnie wyrazić swoje emocje i odczucia. Umuzykalnianie dzieci sprzyja ponadprzeciętnemu rozwojowi połączeń mózgowych odpowiedzialnych za umiejętności m.in. analitycznego i ścisłego wyciągania wniosków, a także przeprowadzania syntezy.