Strefa zajęć interaktywnych

Rzutnik, gry ruchowe – naśladownictwo, taniec, nagrywanie głosów i występów dzieci (umiejętności społeczne i wystąpienia publiczne), oswajanie się ze swoim głosem i wyglądem zewnętrznym, wspólne nagrywanie filmików i wspólne oglądanie, radosne i wspierające reakcje opiekunek, wykorzystywanie multimediów w celach edukacyjnych, zabawy – gry ruchowe ( reagujące na ruch), nauka języka angielskiego.

Strefa zajęć interaktywnych

W strefie zajęć interaktywnych kształtujemy rozwój dziecka oddziałujemy na zmysły dziecka za pomocą różnych bodźców słuchowych i ruchowych np. poprzez zajęcia sportowe oraz taniec. Wykorzystujemy do tego podłogę interaktywną Magiczny Dywan, która spełnia funkcję wyjątkowej pomocy edukacyjnej. Poprzez wspólną pracę dzieci podczas zabawy z określonym zadaniem ruchowym, wspieramy ich kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz zdolności do pracy zespołowej, co buduje ich pewność siebie w grupie oraz poczucie własnej wartości.

zajecia interaktywne


Interaktywne pomoce dydaktyczne

Interaktywne gry i zabawy angażują najmłodszych do wspólnej zabawy, stymulują rozwój, a także rozwijają umiejętności współpracy i komunikacji z innymi. Dzieci aktywnie uczestniczą m.in. w zabawach ruchowych. Różnorodne zabawy i gry ruchowe rozwijają umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia oraz poprawiają motorykę dziecka. W ten sposób m.in. uczymy najmłodszych języka angielskiego. Poprzez wielokrotne powtarzanie i naśladowanie, dzieci ćwiczą umiejętności koncentracji i zapamiętywania, a także spostrzegawczości.

 

Pobudzamy ciekawość wśród najmłodszych

Wszystkie zajęcia w strefie interaktywnej dopasowane są do możliwości i poziomu rozwoju grupy, który na bieżąco śledzimy m.in. za pomocą indywidualnych kart rozwoju. W zależności od potrzeb oraz możliwości stosujemy różne formy zabawy. Umiejętne i odpowiedzialne stosowanie obrazów audiowizualnych pobudza ciekawość dzieci, gdyż nie są one jedynie biernymi widzami, ale aktywnymi uczestnikami interaktywnych zabaw. Wykształcają w najmłodszych chęć zdobywania nowych informacji, chęć do działania, a także przyswajania nowo zdobytych umiejętności.