Psychomotoryka

Metoda ukierunkowana na ruch ale nie tylko w aspekcie biomechanicznym. To zróżnicowane, dostosowane do poziomu rozwoju zajęcia ruchowe. Jak wiemy psychika i motoryka pozostają ze sobą w ścisłej relacji.

Jak to wygląda?

Wykonywanie zadań ruchowych opartych na zdolnościach motorycznych, a więc wychowanie fizyczno – ruchowe oraz kształtujące się pod ich wpływem kompetencje psychiczno-umysłowo-emocjonalne. Centralnym elementem jest wyposażenie dzieci w umiejętność uświadamiania sobie własnej skuteczności i możliwości podejmowania różnorakich działań co skutkuje nabywaniem coraz większej wiary w siebie. Opieramy się na Psychomotoryce Empowermentu Jolanty i Andrzeja Majewskich oraz psychomotoryce stanowienia według Renate Zimmer, a także na elementach terapii psychomotorycznej według Marcelle Procus i Michele Block. Skupiamy się na mocnych stronach dziecka i jego potrzebach.

zajęcia psychomotoryczne


Wartość zajęć psychomotorycznych

Uczymy samodzielności, pokonywania przeszkód, nie poddawania się. MÓWIMY NIE DLA: nie rób tego, nie wolno, źle, ja ci pokażę jak to zrobić! To niszczące komunikaty! Chodzi nam o angażowanie i aktywizowanie wyobraźni i emocji dzieci. Odpowiednio dobrane formy ćwiczeń ruchowych mają wspierający wpływ na rozwój umysłowy a więc percepcję, myślenie, emocje, motywacje, zachowanie oraz na jego rozwój czuciowy – dotyczy narządów zmysłów oraz procesów i funkcji ruchowych. Kreowanie otoczenia w sposób umożliwiający dziecku działanie, doświadczanie i reagowanie.

 

Na czym polega psychomotoryka?

Psychomotoryka to dziedzina zajmująca się badaniem i rozwijaniem umiejętności motorycznych, koordynacji ruchowej i świadomości ciała u dzieci. W kontekście edukacji dziecięcej psychomotoryka ma kluczowe znaczenie, ponieważ pomaga w rozwijaniu zdolności fizycznych i psychicznych dzieci oraz przygotowuje je do skutecznego funkcjonowania w codziennym życiu. Oto kilka aspektów psychomotoryki:

  • Rozwój motoryczny – psychomotoryka pomaga w rozwijaniu umiejętności motorycznych dzieci, takich jak chód, bieg, skakanie, rzucanie i łapanie przedmiotów. Poprzez różnorodne zabawy i aktywności fizyczne dzieci uczą się kontrolować swoje ciała i rozwijają zdolności ruchowe.
  • Koordynacja ruchowa – psychomotoryka wspomaga rozwijanie koordynacji ruchowej, czyli zdolności do wykonywania precyzyjnych ruchów i zachowania równowagi. Ćwiczenia i zabawy, które angażują różne części ciała, pomagają dzieciom w doskonaleniu koordynacji.
  • Świadomość ciała – psychomotoryka pomaga dzieciom zrozumieć swoje ciała i nauczyć się kontrolować swoje ruchy. Dzieci uczą się rozróżniać różne części ciała, jak również zdobywają wiedzę na temat swojej pozycji w przestrzeni.
  • Wspieranie rozwoju kognitywnego – psychomotoryka może być również zintegrowana z aktywnościami poznawczymi, takimi jak rozwiązywanie problemów, myślenie krytyczne i logiczne oraz rozwijanie umiejętności matematycznych. Zabawy, które łączą ruch z myśleniem, stymulują rozwój kognitywny dzieci.
  • Zarządzanie emocjami – ćwiczenia psychomotoryczne pomagają dzieciom w radzeniu sobie z emocjami i stresem. Poprzez aktywność fizyczną dzieci mogą wyrażać emocje i nauczyć się kontrolować swoje reakcje emocjonalne.