Program dydaktyczny

Żłobek dydaktyczny Brain Faktor we Wrocławiu

W naszym żłobku dydaktycznym Brain Faktor we Wrocławiu stawiamy na wszechstronny rozwój dzieci. Skupiamy się aby nie tylko zaspokoić podstawowe potrzeby maluchów, ale również rozwijać ich umiejętności społeczne, ruchowe, kreatywne. Dlatego organizujemy różnorakie zajęcia, które poprzez wspólną zabawę angażują maluchy do poznawania otaczającego świata.

zajęcia dydaktyczne


W planie dydaktycznym żłobka oprócz lekcji języka angielskiego, uwzględniliśmy także zajęcia z zakresu:

 • Neurodydaktyki – wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia z dziedziny neurodydaktyki. To nauka, która bada, jak mózg dzieci się rozwija i jakie metody nauczania najlepiej wspierają ten proces. Dzięki zrozumieniu tych mechanizmów nasza kadra pedagogiczna jest w stanie dostosować nasz program edukacyjny, aby jak najlepiej odpowiadał na potrzeby rozwojowe każdego dziecka. 

   

 • Integracji sensorycznej – to kluczowy element naszego programu dydaktycznego. Poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy, wspieramy rozwijanie zmysłów. Dzieci uczą się rozpoznawać i interpretować bodźce zewnętrzne, co ma istotne znaczenie dla ich rozwoju poznawczego i społecznego. 

   

 • Psychomotoryki – nasze zajęcia skupiają się na rozwijaniu zdolności ruchowych u dzieci. Wspieramy rozwój zarówno motoryki małej (np. precyzyjność ruchów palców) jak i motoryki dużej (np. umiejętność skoordynowanego poruszania się). Ćwiczenia te nie tylko pomagają w budowaniu sprawności fizycznej, ale także wpływają pozytywnie na rozwój umiejętności społecznych, takich jak współpraca i zdolność do rozwiązywania problemów.

   

 • Muzyki – nauka przez muzykę nie tylko rozwija wyobraźnię dzieci, ale także pomaga im wyrażać emocje i uczestniczyć w aktywnościach grupowych. Nasze zajęcia muzyczne obejmują naukę rytmu, śpiewu i eksperymentowanie z różnymi dźwiękami. 

   

 • Zajęć interaktywnych i multimedialnych – wierzymy, że nowoczesne technologie mogą być cennym narzędziem w procesie edukacji. Dlatego też, w naszym programie dydaktycznym uwzględniamy zajęcia interaktywne i multimedialne. Dzieci uczą się korzystać z tabletów i komputerów w sposób edukacyjny, co rozwija ich umiejętności cyfrowe.

 

Zajęcia wspierające rozwój dzieci

Pierwsze lata życia to czas, kiedy zdobywa najwięcej nowych umiejętności, uczy się chętnie i poznaje świat. Dlatego starannie dobieramy zajęcia dla najmłodszych, które mają na celu wspierać ich wszechstronny rozwój. Oferujemy szereg zajęć muzycznych, kreatywnych, ruchowych i językowych, które mają za zadanie nie tylko uczyć, ale i pobudzać ciekawość oraz kreatywność maluchów. Nad wszystkim czuwają nasze doświadczone opiekunki, które uwielbiają dzieci.

 

Troskliwa opieka i edukacja

W Brain Faktor dbamy również o podstawowe potrzeby maluchów otaczając je codziennie troskliwą opieką. Podczas nauki nie ograniczamy się do pokazywania świata, ale również uczymy maluchy podstawowych zasad współżycia społecznego. Nasi podopieczni stopniowo uczą się m.in. samodzielnego jedzenia, mycia ząbków, korzystania z toalety czy ubierania się. Dbamy także o to, aby dzieci uczyły się właściwego sposobu wyrażania się i używania zwrotów grzecznościowych. Wspieramy je również w rozwoju umiejętności współdziałania w grupie, dzielenia się oraz nawiązywania i utrzymywania znajomości.