Program dydaktyczny żłobka Brain Faktor w pigułce

Program dydaktyczny żłobka Brain Faktor w pigułce

Nasz program dydaktyczny to starannie przemyślany i opracowany zestaw zajęć, które mają na celu kompleksowo wspierać rozwój Twojego dziecka.

Dowiedz się, co nasz żłobek przygotował dla podopiecznych. Zapraszamy do lektury!

Psychomotoryka wojownika

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Psychika i motoryka istnieją ze sobą w ścisłej relacji. Właśnie dlatego w naszym żłobku realizujemy zróżnicowane zajęcia ruchowe, ukierunkowane na ruch nie tylko w aspekcie biomechanicznym.

Wykonywanie ćwiczeń wykorzystujących zdolności motoryczne kształtuje kompetencje nie tylko psychiczne, ale także umysłowe i emocjonalne.

Głównym celem zajęć psychomotorycznych jest wykształcenie w dzieciach świadomości własnej skuteczności i odwagi w podejmowaniu działań, co pozwoli im uzyskać wiarę w swoje umiejętności i podniesie pewność siebie.

Zajęcia psychomotoryczne opracowaliśmy na podstawie Psychomotoryki Empowermentu Jolanty i Andrzeja Majewskich oraz psychomotoryki stanowienia według Renate Zimmer. Wykorzystujemy także elementy terapii psychomotorycznej według Marcelle Procus i Michele Block.

Twoje dziecko w centrum naszej uwagi

Skupiamy się na potrzebach Twojego dziecka i jego mocnych stronach. Jesteśmy przeciwnikami używania zwrotów takich jak: nie rób tego, nie wolno tak robić itd. Komunikaty tego typu źle wpływają na dzieci — demotywują je i stresują.

Naszym celem jest angażowanie i aktywizowanie wyobraźni i emocji dziecka. Odpowiednio dostosowane ćwiczenia ruchowe wpływają na rozwój umysłu — percepcję, myślenie, emocje, motywacje. Sprawniej zaczynają funkcjonować również zmysły oraz procesy i funkcje ruchowe — następuje rozwój czuciowy.

Integracja sensoryczna

To zajęcia wspierające sprawne działanie wszystkich zmysłów dziecka. ”Integracją zmysłową nazywamy możliwość rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów, ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wykorzystanie do celowego działania. ”

Wykorzystywanie wszystkich zmysłów w poznawaniu świata to szybki i precyzyjny sposób przesyłania, różnicowania i modulowania interpretacji, dzięki którym dziecko rozwija coraz bardziej zaawansowane mechanizmy adaptacyjne.

Podstawowymi układami zmysłów są: 

  • układ dotykowy,
  • układ proprioceptywny (odczuwanie swojego ciała)
  • układ przedsionkowy (odczuwanie ruchu liniowego i rotacyjnego)

Wraz z rozwojem i integracją odruchów, stanowią one fundament rozwoju dziecka. Każde z podjętych działań to odpowiedź organizmu na bodźce, która jest wynikiem integracji doznań sensorycznych płynących ze wszystkich zmysłów zaangażowanych w czynność. Aby prawidłowo zareagować na bodźce, układ nerwowy musi je właściwie interpretować.

Różnorodne bodźce zmysłowe płynące ze środowiska pozytywnie wpływają na rozwój i dojrzewanie układu nerwowego, dlatego tak ważna jest stymulacja zmysłowa na wielu poziomach.

Język angielski dla dzieci

Młody umysł przyswaja wiedzę niczym gąbka, a pozyskiwanie nowych umiejętności przychodzi dziecku z łatwością. Dla dorosłych nauka języka stanowi wyzwanie, a dla dzieci, wręcz przeciwnie!

Umysł dziecka, tak jak jego aparat mowy są w młodym wieku wciąż elastyczne i niezwykle chłonne. Opanowanie obcojęzycznych dźwięków i ich zapamiętanie jest dla malucha prostsze, a umiejętność rozumienia ze słuchu znacznie się rozwija.

Nauka języka ćwiczy pamięć dziecka oraz pozwala mu zrozumieć otaczający świat i kształtować świadomość kulturową.

Nauka nowego języka to oczywiście wiele korzyści komunikacyjnych. Dzieci mniej krępują się mówić w obcym języku, nie zawstydzają ich błędy, a ich ciekawość sprzyja poznawaniu nowych słów i zwrotów,

Opanowany za młodu język obcy przyda się w życiu dorosłym — umiejętności językowe są bardzo cenione, a nauka języka poprzez zabawę jest przyjemna i  nie zniechęca dziecka, dzięki czemu język jest przyswajany szybciej.

W żłobku Brain Faktor realizujemy nauczanie języka angielskiego za pomocą piosenek – rymowanek, planszy, obrazów, efektów dźwiękowych, pacynek, kukiełek, programu multimedialnego Time for English.

Zajęcia muzyczne

Realizowane w naszym żłobku zajęcia muzyczne świetnie sprawdzają się jako wsparcie dla procesów myślowych. Gra na instrumentach klawiszowych rozwija dojrzałość układu nerwowego i podnosi jego efektywność.

Poprzez różnego rodzaju aktywności muzyczne pobudzane są wszystkie zmysły: wzroku, słuchu, motoryki, ale również uczucia. Regularne muzykowanie sprawia, iż połączenia między oba półkulami mózgu rozwijają się. Zajęcia muzyczne pomagają osiągnąć odpowiednią synchronizację obu półkul mózgowych, która jest kluczem do umiejętności ścisłego, analitycznego wyciągania wniosków.

Neurodydaktyka

Neurodydaktyka to obszerny temat, któremu poświęciliśmy osobny artykuł. Dostępny jest tutaj:

Strefa zajęć interaktywnych

Program dydaktyczny żłobka realizujemy z wykorzystaniem multimediów i rzutnika w celach edukacyjnych. Gry ruchowe, takie jak taniec, czy naśladownictwo, wraz z nagrywaniem głosów i występów rozwijają u dzieci umiejętności społeczne i uczą je występować publicznie.

Celem tych zajęć jest również oswojenie się maluchów ze swoim głosem i wyglądem, co pozwoli im lepiej czuć się w społeczeństwie i wykształci pewność siebie.

Zajęcia kulinarne

Jesteśmy świadomi tego, że dzieci często bywają wybredne w kwestii jedzenia, a do niektórych potraw trudno je przekonać.

Właśnie dlatego, poprzez wspólne gotowanie, wąchanie, smakowanie, dotykanie staramy się przełamać dziecięce bariery związane z obawami przed niektórymi grupami produktów.

Indywidualne podejście do dzieci

Prowadzimy również indywidualne karty rozwoju naszych podopiecznych, które zawierają nasze obserwacje dotyczące rozwoju i funkcjonowania dziecka w żłobku w najważniejszych sferach: motorycznej, poznawczej, językowej i emocjonalno – społecznej.

Specjalna dieta dla dzieci

W naszym żłobku każdy element ma znaczenie. Nie ma u nas miejsca na przypadki!

Właśnie dlatego posiłki, które przygotowujemy Waszym dzieciom są opracowywane wraz z właścicielami firmy cateringowej.

Dostarczane nam dania są skomponowane tak, aby wpływać na rozwój i pracę mózgu. Bogate są w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które wspomagają pracę mózgu.

Zaburzenia odżywiania we wczesnym dzieciństwie odbijają się niekorzystnie dla rozwoju psychicznego i fizycznego. Niewłaściwe odżywianie w okresach szybkiego wzrostu mózgu wywiera niekorzystny wpływ na jego rozmiary, masę, liczbę komórek i skład chemiczny.

Właśnie dlatego nasze menu zostało odpowiedzialne skomponowane, aby mogło wspierać harmonijny rozwój ośrodkowego układu nerwowego.

Żłobek Brain Faktor we Wrocławiu — wszystko, czego potrzebuje Twój maluch

W razie wątpliwości i pytań skontaktuj się z nami na naszej stronie internetowej lub Facebooku.

Serdecznie zapraszamy!

Żłobek Brain Faktor.

Nasza strona korzysta z ciasteczek. Zamknięcie okna oznacza akceptację regulaminów plików “cookies” kliknij aby dowiedzieć się więcej.

DIETA DLA MÓZGU

W żłobku Brain Faktor dieta ma ogromne znaczenie, tu nie ma miejsca na przypadki. Została skomponowana i ściśle opracowana wraz z właścicielami firmy cateringowej dostarczającej posiłki naszym dzieciom. Każdy posiłek jest tak skomponowany aby korzystnie wpływać na rozwój i pracę mózgu. Wiele mówi się o tym jak dieta wpływa na pracę wątroby, serca czy nerek, natomiast wciąż pomija się kwestię jaką jest odżywianie mózgu. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 to podstawowy składnik budujący tkankę mózgową, Wspomagają one utrzymanie elastyczności i dynamicznej podatności neuronów zdolnych do transmitowania i otrzymywania informacji oraz utrzymywania innych funkcji komórek mózgowych, Całkowita energia niezbędna do funkcjonowania struktur mózgu jest generowana z pożywienia. Zaburzenia odżywiania we wczesnym dzieciństwie odbijają się niekorzystnie na rozwoju fizycznym i psychicznym. Niewłaściwe odżywianie w okresach szybkiego wzrostu mózgu wywiera niekorzystny wpływ na jego rozmiary, masę , liczbę komórek i skład chemiczny. Dlatego odpowiedzialnie komponowane menu w żłobku Brain Faktor to jedna z podstawowych form wsparcia harmonijnego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego.

Indywidualne karty

obserwacji, rozwoju i funkcjonowania dziecka w żłobku Brain Faktor w najważniejszych sferach: motorycznej, poznawczej, językowej i emocjonalno – społecznej.
Ponadto, elementy relaksacji, codziennie czytanie bajek, spontaniczny taniec, zabawa, siłowanki – przewracanki (Anthony T. DeBenedet, Lawrence J.Cohen).

Zajęcia kulinarne

Przełamanie barier związanych z obawą przed niektórymi grupami produktów, wąchanie, smakowanie, dotykanie, wspólne gotowanie.

Strefa zajęć interaktywnych

Rzutnik, gry ruchowe – naśladownictwo, taniec, nagrywanie głosów i występów dzieci (umiejętności społeczne i wystąpienia publiczne), oswajanie się ze swoim głosem i wyglądem zewnętrznym, wspólne nagrywanie filmików i wspólne oglądanie, radosne i wspierające reakcje opiekunek, wykorzystywanie multimediów w celach edukacyjnych, zabawy – gry ruchowe ( reagujące na ruch), nauka języka angielskiego.

Zajęcia muzyczne

jako wsparcie dla procesów myślowych. Gra na instrumentach klawiszowych wspiera dojrzałość układu nerwowego i podnosi efektywność mózgu, poprzez różnego rodzaju aktywności muzyczne pobudzamy zmysł wzroku, słuchu, motorykę, uczucia. Regularne muzykowanie sprawia, iż połączenia między oba półkulami mózgu rozwijają się ponad przeciętną, odpowiednia synchronizacja obu półkul mózgowych jest kluczem do umiejętności ścisłego, analitycznego wnioskowania oraz przeprowadzania syntezy.

Język angielski

Realizowany za pomocą piosenek – rymowanek, planszy, obrazów, efektów dźwiękowych, pacynek, kukiełek, programu multimedialnego Time for English.

Cele i wartości

Szanowni Państwo, drodzy rodzice. Chciałabym opowiedzieć historię powstania tego miejsca. Żłobek Brain Faktor to nie jest kolejna placówka której celem i zadaniem jest zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, jak możemy przeczytać w ustawie. Nie to jest celem i nie to jest wartością…
 
Tu celem i wartością jest przyszłość Państwa dzieci.
Nie będę mówiła o empatii, poczuciu bezpieczeństwa, miłości, zrozumieniu, akceptacji, które są podstawą wszystkiego, które są fundamentem i bezwzględną koniecznością do rozpoczęcia procesu dydaktycznego. Współczesny świat zmienia się bardzo szybko, konstruuje nową rzeczywistość, także edukacyjną, która zmienia swoje oblicze. Jestem pedagogiem, asystentem rodzinnym, ukończyłam studia podyplomowe z fascynującej dziedziny dotyczącej funkcji oraz możliwości rozwoju mózgu – neurodydaktyki. Wciąż podejmuję nowe wyzwania, poszerzam wiedzę i kompetencję poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach, sympozjach i konferencjach dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Swoimi działaniami pragnę podnosić świadomość znaczenia edukacji żłobkowej dla rozwoju dziecka. Przez ostatnie trzy lata pracowałam jako opiekunka dziecięca, odbywając również praktyki w Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii, gdzie poczucie bezpieczeństwa oraz samodzielne pokonywanie trudności to dwa podstawowe komponenty, dzięki którym dziecko porządkuje swój świat, buduje odrębność, rozwija kompetencje społeczne, emocjonalne i motywację do podejmowania nowych wyzwań, bez lęku i strachu.
Moim marzeniem jest aby pobyt w żłobku Brain Faktor stał się pierwszym
krokiem do gwiazd moich małych podopiecznych i nie mam tu na myśli
gwiazdki z nieba ale gwiazdozbiór w przestrzeni kosmicznej oglądany przez
szybę statku kosmicznego. To możliwe! Poprzez nasze działania, wiedzę i
kompetencje możemy zasiać w nich tą wiarę, ciekawość, otwartość i chęć
realizacji marzeń. Dlatego na bazie doświadczeń oraz zgromadzonej wiedzy realizuję innowacyjne formy dydaktyczne oparte na założeniach neurodydaktyki, psychomotoryki oraz integracji sensorycznej, które mają realny wpływ na rozwój funkcji mózgu. Odpowiednio dobrane metody dydaktyczne wspierają myślenie analityczne,
logiczne, percepcję przestrzenną. Tworzą fundament do budowy kolejnych
struktur w sposobie przetwarzania informacji przez umysł. Takie dziedziny
nauki jak technologia, inżynieria, matematyka, branże IT to przyszłość naszych dzieci, ta droga zaczyna się już teraz! Poziom i jakość opieki proponowanej przez żłobek Brain Faktor jest na
najwyższym poziomie, ponieważ mam świadomość, że podejmowane przez nas działania dydaktyczne będą decydowały o przyszłości intelektualnej, społecznej i psychoruchowej dzieci. To nasze zadanie, obowiązek i ogromna
odpowiedzialność.

Integracja sensoryczna

Zajęcia wspierające sprawne działanie wszystkich zmysłów. „Integracja zmysłowa to możliwość rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów, ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wykorzystanie do celowego działania”. To szybki i precyzyjny sposób przesyłania, różnicowania, modulowania i interpretacji, w oparciu o który dziecko rozwija coraz bardziej dostosowane do wymagań otoczenia mechanizmy uczenia się i zachowania. U podstaw rozwoju integracji zmysłowej leżą trzy najwcześniej dojrzewające, podstawowe układy zmysłów: dotykowy, proprioceptywny (odczuwanie swojego ciała) i przedsionkowy (odczuwanie ruchu liniowego i rotacyjnego). To one stanowią bazę, która wraz z rozwojem i integracją odruchów, stanowi fundament rozwoju dziecka. Każde działanie, ruch, to odpowiedź organizmu na bodźce, jest wynikiem integracji doznań sensorycznych płynących ze wszystkich zmysłów zaangażowanych w czynność. Aby prawidłowo reagować na bodźce układ nerwowy musi je właściwie interpretować, to podłoże i fundament wielu mechanizmów związanych z ruchem, postawą, napięciem mięśni czy integracją odruchową. Dzięki właściwej integracji dziecko rozwija coraz sprawniejszą równowagę by chodzić, skakać, biegać, jeździć rowerem. Doskonalenie integracji wrażeń płynących z różnych zmysłów rozwija coraz większą zdolność do kierowania ruchem pod lub poza kontrolą ruchową. Dziecko coraz sprawniej ubiera się, rysuje, pisze, gra w piłkę. Właściwie większość mechanizmów rozwojowych jest w swych podstawach zależna od prawidłowej integracji sensorycznej. Różnorodne bodźce zmysłowe płynące ze środowiska pozytywnie wpływają na rozwój i dojrzewanie układu nerwowego, dlatego tak ważna jest stymulacja zmysłowa na wielu poziomach.

Neurodydaktyka

Wsparcie rozwoju mechanizmów uczenia się w celu przygotowania do przyszłej edukacji – nasza praca i działania będą miały efekt długofalowy, tworzymy bazę i fundament. Poprzez dostarczanie adekwatnej stymulacji zmysłów bazowych. Układ przedsionkowo – proprioceptywny, od jego sprawnego funkcjonowania zależy rozwój umiejętności ruchowych, funkcji czuciowych i kompetencji poznawczych, w tym funkcji słuchowo – językowych oraz umiejętności potrzebnych do nauki czytania i pisania. Jak twierdził profesor Gerald Huther, znany niemiecki neurobiolog „WSZYSTKIE DZIECI SA ZDOLNE”, musimy tylko dostrzec i rozwinąć ich potencjał. Mózg dziecka rozwija się od momentu poczęcia i trwa przez wiele lat po urodzeniu. Szczególnie istotne dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego są pierwsze trzy lata życia. Mózg ludzki zbudowany jest z miliardów komórek nerwowych, zwanych neuronami. W chwili narodzin dziecko posiada już 100 miliardów neuronów. Każda z tych komórek tworzy połączenia z innymi komórkami nazywanymi synapsami, z ich pomocą neurony łączą się w obwody, tworząc uprzywilejowane drogi
przetwarzania informacji. Utworzone w dzieciństwie szlaki neuronowe są
wykorzystywane do końca życia. Neurony i synapsy nie są odpowiedzialne
jedynie za myślenie. Odgrywają również istotną rolę w rozwoju funkcji
motorycznych, czuciowych i metabolicznych, ale także prawidłowe widzenie,
słyszenie, odczuwanie smaku oraz w komunikacji z innymi narządami za
pośrednictwem nerwów i hormonów. W ciągu pierwszych 2 lat życia w mózgu dziecka w każdej sekundzie tworzą się dwa miliony nowych połączeń. Szczególnie intensywny rozwój mózgu zachodzący w czasie pierwszych 3 lat życia wpływa na całe przyszłe życie dziecka. Do pewnego momentu odpowiedzialność za ustanawianie połączeń mózgowych ponosiły w głównej mierze geny, jednak doświadczenia dziecka mają wpływ na wszystkie istotne udoskonalenia jego połączeń mózgowych, a wiec selekcje synaps, kiedy jednak dany rejon mózgu przejdzie już przez stadium udoskonalania, okres decydujący o jego rozwoju kończy się i możliwości zmiany tych połączeń znacznie się kurczą. Doświadczenia dziecka , decydują o tym, które połączenia zostaną zachowane, a w konsekwencji jak mózg zostanie na stałe przysposobiony do pewnych sposobów myślenia, postrzegania i działania. Dopóki w mózgu jest nadmiar synaps, dopóty pozostaje on maksymalnie plastyczny i może rozwijać się na różne sposoby, kiedy jednak ponad liczbowe synapsy znikną, kończą się możliwości jego kształtowania. Zatem okres decydujący o stopniu rozwoju wielu zdolności może zakończyć się już w pierwszych latach życia i nigdy nie powróci. Utworzone w dzieciństwie szlaki neuronowe są wykorzystywane do końca życia. Zatem aby wykorzystać potencjał mózgu należy zastosować taki sposób oddziaływania aby w momencie przyswajania wiedzy neuron był odpowiednio zaangażowany. Z najnowszych badań nad pracą mózgu wynika że przyswajane informacje można przetwarzać na różnych poziomach, im głębiej je przetwarzamy, tym lepiej je rozumiemy i zapamiętujemy. Przetwarzanie wiadomości jest natomiast tym głębsze im więcej różnych operacji wykonuje się na danym materiale. Najskuteczniejsze metody to te które angażują różne zmysły dziecka – wzrok, słuch, motorykę, tak więc stosujemy polisensoryczne stymulowanie mózgu – im więcej zmysłów bierze udział w procesie uczenia się, tym więcej struktur zostaje pobudzonych i zmuszonych do współpracy MÓZG NAJLEPIEJ UCZY SIĘ POPRZEZ AKTYWNE DZIAŁANIE. Duża ilość bodźców docierająca do ludzkiego mózgu wymaga przeprowadzania procesu selekcji nowych informacji. Decyzja, które zostaną zapamiętane zapada częściowo podświadomie. Tylko informacje sklasyfikowane jako ważne, nowe zaskakujące przyciągają uwagę na tyle by trafić do głębszych struktur pamięci. Aby tak się stało opiekun musi używać metod aktywizujących funkcjonowanie mózgu dziecka. Wszechstronna stymulacja mózgu oraz bogate w bodźce środowisko to tworzące się nowe obwody przepływu informacji na których opiera się przyszła zdolność uczenia się. Dzięki skutecznemu angażowaniu wszystkich zmysłów tworzymy nowe struktury w mózgu, a więc bazę i fundament, z którego dziecko będzie czerpało podczas kolejnych etapów edukacji, a to niewątpliwie najcenniejsza inwestycja w przyszłość Państwa dzieci.

Psychomotoryka wojownika

Metoda ukierunkowana na ruch ale nie tylko w aspekcie biomechanicznym. To zróżnicowane, dostosowane do poziomu rozwoju zajęcia ruchowe. Jak wiemy psychika i motoryka pozostają ze sobą w ścisłej relacji. Wykonywanie zadań ruchowych opartych na zdolnościach motorycznych, a więc wychowanie fizyczno – ruchowe oraz kształtujące się pod ich wpływem kompetencje psychiczno-umysłowo-emocjonalne. Centralnym elementem jest wyposażenie dzieci w umiejętność uświadamiania sobie własnej skuteczności i możliwości podejmowania różnorakich działań co skutkuje nabywaniem coraz większej wiary w siebie. Opieramy się na Psychomotoryce Empowermentu Jolanty i Andrzeja Majewskich oraz psychomotoryce stanowienia według Renate Zimmer, a także na elementach terapii psychomotorycznej według Marcelle Procus i Michele Block. Skupiamy się na mocnych stronach dziecka i jego potrzebach. Uczymy samodzielności, pokonywania przeszkód, nie poddawania się. MÓWIMY NIE DLA: nie rób tego, nie wolno, źle, ja ci pokażę jak to zrobić! To niszczące komunikaty! Chodzi nam o angażowanie i aktywizowanie wyobraźni i emocji dzieci. Odpowiednio dobrane formy ćwiczeń ruchowych mają wspierający wpływ na rozwój umysłowy a więc percepcję, myślenie, emocje, motywacje, zachowanie oraz na jego rozwój czuciowy – dotyczy narządów zmysłów oraz procesów i funkcji ruchowych. Kreowanie otoczenia w sposób umożliwiający dziecku działanie, doświadczanie i reagowanie.