Integracja sensoryczna i jej rola w wychowaniu żłobkowym

Integracja sensoryczna jest procesem zachodzącym w organizmie człowieka. Za pomocą receptorów czucia, znajdujących się w poszczególnych systemach sensorycznych, mózg zbiera informacje, a następnie przetwarza je i generuje odpowiednią odpowiedź, dopasowaną do określonego bodźca. Po przejściu takiego procesu mózg zapamiętuje typ reakcji ciała, jaka została zastosowana – w ten sposób powstają prawidłowe reakcje na przeróżne bodźce.

 

Jaką rolę w życiu dzieci odgrywa integracja sensoryczna?

U każdego człowieka już na wczesnym etapie ciąży powinny rozwinąć się trzy podstawowe systemy sensoryczne: układ przedsionkowy, układ proprioceptywny oraz układ dotykowy. Na ich podstawie w późniejszym czasie rozwijają się u dziecka wszystkie podstawowe zmysły: wzrok, słuch, węch oraz smak. Poprawnie działające zmysły tworzą dla mózgu swego rodzaju obraz otaczającego świata. Niekiedy systemy nie działają poprawnie, przez co niektóre z bodźców są wytłumiane lub wyolbrzymiane. To z kolei wiąże się z problemami z funkcjonowaniem w dorosłym życiu.

Warto pamiętać, że integracja sensoryczna jest długotrwałym procesem, który rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia. U dzieci w wieku żłobkowym rozwój umysłowy jest bardzo mocno połączony z rozwojem fizycznym i motorycznym. Zaburzenia sfery ruchowej mogą niekorzystnie odbijać się na zdolnościach poznawczych i sferze emocjonalnej. W żłobkach sensorycznych bardzo dużą wagę przywiązuje się do wsparcia rozwoju i integracji zmysłów. Podczas różnego rodzaju zajęć do dziecka docierają przeróżne bodźce, zapewniając wykształcenie odpowiednich odruchów.

 

Jak wygląda integracja sensoryczna w żłobku?

Ćwiczenia – zabawy polegają na dostarczaniu dzieciom bodźców dotykowych, słuchowych, wzrokowych oraz węchowych, są dopasowane do wieku maluchów. Dotykanie różnych faktur na specjalnych ściankach sensorycznych, słuchanie dźwięków zwierząt czy instrumentów muzycznych, a nawet układanie klocków ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju mózgu w wieku dziecięcym. Nie bez znaczenia są również zajęcia ruchowe i zabawy z innymi dziećmi, które pozwalają na poprawę motoryki i równowagi, a także wpływają na doskonalenie integracji różnorodnych bodźców dostarczanych przez inne źródła.